Sirotkin Information Security AB

Folkparksvägen 164

126 77 Hägersten

SWEDEN


+46 707 30 85 88

teet@sirotkin.se

Vi stöttar stora organisationer med att ta fram IT-säkerhetslösningar, samt bygga upp en organisation kring detta. I synnerhet arbetar vi med att bygga upp Security Operation Centers (SOC) samt etablera incident response teams (CSIRT). Vårt företag erbjuder avancerat konsultstöd även inom andra IT-säkerhetsrelaterade områden. Tjänster som erbjuds innefattar roller som rådgivare, projektledare, IT-arkitekt, analytiker och penetrationstestare.

Teet Sirotkin CV - svenska

We support large organizations in choosing and deploying IT security solutions and establishing the required organization. In particular we assist in establishing Security Operation Centers (SOC) and incident response teams (CSIRT). Our company offers advanced consulting support also in other IT security related areas. Services offered include roles as advisor, project manager, IT architect, analyst and penetration tester.

Teet Sirotkin CV - english

Bankgiro: 5554-4860 Org Nr: 556842-4120 VAT-nr: SE556842412001