Sirotkin Information Security AB

Folkparksvägen 164

126 77 Hägersten

SWEDEN


+46 707 30 85 88

teet@sirotkin.se

Vi stöttar organisationer och myndigheter med att ta fram verktyg och processer för cybersäkerhet, samt bygga upp en organisation kring detta.

Tjänster som erbjuds:

 • Stöd vid ISO 27001-certifiering

 • CISO on-demand

 • Etablering av CSIRT och SOC

 • Säkerhetsgranskare

 • Säkerhetsarkitekt

 • Utbildning för säkerhetsmedvetenhet


Teet Sirotkin CV - svenska

We provide support choosing and deploying cybersecurity tools and processes and establishing the required organization.

Services include:

 • ISO 27001 certification support

 • CISO on-demand

 • CSIRT and SOC deployment

 • Security health check

 • Security architect

 • Awareness training


Teet Sirotkin CV - english

Bankgiro: 5554-4860 Org Nr: 556842-4120 VAT-nr: SE556842412001