Vårt företag erbjuder avancerat konsultstöd inom området informationssäkerhet. Verksamheten är riktad främst till finans-, försvars- och vårdsektorn, men även privata företag med höga krav på säkerhet tillhör målgruppen.

Tjänster som erbjuds innefattar roller som projektledare, IT-arkitekt, säkerhetsanalytiker och säkerhetsexpert. Vi har stor vana av att arbeta med SOC och CSIRT.

Teet Sirotkin CV