Vårt företag erbjuder avancerat konsultstöd inom området informationssäkerhet. Verksamheten är riktad främst till försvars- och vårdsektorn, men även privata företag med höga krav på säkerhet tillhör målgruppen.

Tjänster som erbjuds innefattar roller som teknisk projektledare, IT-arkitekt, säkerhetsanalytiker och säkerhetsexpert.

Teet Sirotkin CV